Svatební hostina

Pozvánka (strukturovaný papír, lesklé částice)