Svatební hostina

Pozvánka a designová obálka (strukturovaný krémový papír)