Svatební hostina

Pozvánka s designovou obálkou (strukturovaný papír s leskými částicemi)