Svatební hostina

Pozvánka (strukturovaný papír s leskými částicemi)