Svatební hostina

Pozvánka s designovou obálkou (strukturovaný bílý papír)