Svatební oznámení

vložené do designové obálky (strukturovaný krémový papír)